Politica de procesare a datelor cu caracter personal

Protejarea intimităţii Dumneavoastră la utilizarea paginii noastre web este deosebit de importantă pentru noi. De aceea, în continuare vă informăm în detaliu cu privire la politica de procesare a datelor cu caracter personal, precum și a datelor anonime.

Prezenta politică de utilizare a datelor cu caracter personal prezintă politicile și procedurile privind informațiile pe care le  procesăm de la sau despre clienții noștri și despre utilizarea produselor și serviciilor noastre.

Triod Star 2003 SRL., persoană juridică de drept român, înregistrată sub nr. J13/2488/2003 la Registrul Comertului Constanta, având CIF nr. 15682399, cu sediul în România, Municipiul Medgidia, Str. DECEBAL, Nr. 27, CAMERA 4, Județ Constanţa, autorizată de Ministerul Mediului – Agenția pentru Protecția Mediului Constanta, prin autorizația de mediu nr. 357 din 05.12.2014 , în calitate de Operator (denumit în continuare „Operator”)

intenționează să vă ofere un nivel adecvat de confort și încredere în modul în care procesăm și protejăm informațiile pe care le colectăm.

 1. Modalitatea de utilizare a datelor cu caracter personal vizate

În aceasta secțiune veți regăsi informații despre:

 1. Categoriile de date cu caracter personal pe care le procesăm;
 2. Sursa din care provin datele cu caracter personal, în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obţinute direct de la persoana vizată;
 3. Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter

Operatorul procesează următoarele categorii de date:

 1. Nume si prenume;
 2. Adresa de domiciliu / reședință / poștală
 3. Numărul de telefon;
 4. Adresa de e-mail;
 5. Date informatice cu privire la logarea în aplicațiile puse la dispoziție de Operator;
 6. Acest portal foloseste cookie-uri pentru îmbunătățirea experienței de navigare și pentru a vă oferi servicii personalizate în funcție de alegerile Dumneavoastră anterioare.

Politica noastră de procesare a datelor cu caracter personal se aplică exclusiv datelor colectate prin intermediul portalului www.deseuelectric.ro . Triod Star 2003 SRL. nu își asumă

răspunderea pentru datele colectate de alte site-uri/portaluri accesate de Dumneavoastră concomitent sau prin intermediul link-urilor accesate de pe portalul nostru.

Vă rugăm să vă manifestați acordul sau dezacordul cu privire la folosirea cookie-urilor prin activarea sau dezactivarea acestora din setările motorului de căutare pe care îl utilizați.

Sursa datelor cu caracter personal procesate este formularul online de contact și preluare comenzi ridicare deșeuri electrice și electronice, sau telefon 0745 757 404

Aceste date cu caracter personal vor fi procesate exclusiv în următoarele scopuri:

 • contactarea dvs. în vederea preluării gratuite a deșeurilor electrice și electronice de la domiciliu sau sediu de firmă, ca urmare a solicitării dvs;
 • contactarea dvs. în vederea soluționării solicitării

Acestea reprezintă baza legală pentru această prelucrare.

 1. Transferul de date cu caracter personal

Datele Dumneavoastră cu caracter personal:

 • Nu vor fi transferate în alte
 • Pot fi transferate către operatorii parteneri care vor onora comanda

În scopul furnizării serviciilor către dumneavoastră, vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal, către partenerii noștri care asigură un nivel adecvat de protecție a prelucrării datelor cu caracter personal, conform standardelor de protecție în vigoare.

În afara celor de mai sus, datele nu vor fi transmise către alți terți, precum baze de date de marketing sau companii de marketing direct.

În  plus  față  de  dezvăluirile  menționate  mai  sus,  putem  divulga  către  autorități  datele Dumneavoastră personale în cazul în care această divulgare este necesară pentru respectarea  unei  obligații  legale  la  care  suntem  supuși  sau  pentru  a  vă  proteja  interesele vitale sau interesele vitale ale altei persoane fizice. De asemenea, putem divulga datele Dumneavoastră personale în cazul în care această divulgare este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale, fie în cadrul procedurilor judiciare, fie în cadrul unei proceduri administrative sau extrajudiciare.

Facilitățile de găzduire pentru web site-ul nostru sunt situate în Germania.

 1. Retenția datelor cu caracter personal

Vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal atât cât va fi necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate la punctul 1 de mai sus, doar dacă o perioadă mai lunga de timp nu este solicitată prin lege.

Fără a aduce atingere celorlalte dispoziții din această secțiune, putem să vă păstrăm datele Dumneavoastră cu caracter personal atunci când stocarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși sau pentru a vă proteja interesele vitale sau interesele vitale ale unei alte persoane fizice.

După încetarea operațiunilor de procesare, datele Dumneavoastră cu caracter personal vor fi:

 • distruse prin procedee care nu permit reconstituirea acestora sau
 • anonimizate
 1. Amendamente

Urmare a modificarilor legislative sau a intervenirii unor situatii noi din punct de vedere operational, este posibil să actualizăm periodic această politică publicând o nouă versiune pe web site-ul nostru, astfel incat politica de prelucrare a datelor cu caracter personal sa fie aliniata cerintelor legale.

În acest sens, vă recomandăm să verificați ocazional această pagină pentru a vă asigura că ati luat cunostinta de ultima versiune a politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 1. Drepturile Dumneavoastră

În această secțiune, am rezumat drepturile pe care le aveți în temeiul legislației privind protecția datelor cu caracter personal. Unele drepturi sunt complexe și nu toate detaliile au fost   incluse   în   rezumatele   noastre.   În   consecință,   vă   recomandăm   să   citiți   legile   și îndrumările  relevante  din  partea  autorității  de  reglementare  pentru  o  explicație  completă a acestor drepturi.

Principalele Dumneavoastra drepturi în temeiul legii privind protecția datelor cu caracter personal sunt:

 • Dreptul de acces – dreptul de a obţine din partea Operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective, împreună cu anumite informații Aceste informații suplimentare includ detalii privind scopul prelucrării, categoriile de date cu caracter personal în cauză și destinatarii datelor  cu  caracter  personal.  Dacă  drepturile  și  libertățile  celorlalți  nu  sunt afectate, vă vom furniza o copie a datelor dvs. personale. Prima copie va fi furnizată gratuit, dar copiile suplimentare pot fi supuse unei taxe rezonabile, bazată pe costurile administrative.
 • Dreptul la rectificare – dreptul de a obţine de la Operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc;
 • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – dreptul de a obţine din partea Operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazurile expres prevăzute de legislația privind  protecția  datelor  cu  caracter  personal.  Aceste  circumstanțe includ:
  • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;
  • vă retrageți        consimțământul         pentru      procesarea        bazată        pe consimțământ;
  • vă opuneți prelucrării în conformitate cu anumite norme din legislația aplicabilă privind protecția datelor;
  • prelucrarea este în scopuri de marketing direct;
  • datele cu caracter personal au fost procesate

Cu toate acestea, există excluderi ale dreptului de ștergere, în măsura în care prelucrarea este necesară:

 • pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și la informare;
 • pentru respectarea unei obligații legale;
 • sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.
 • Dreptul de  a  obține  restricționarea  prelucrării  –  dreptul  de  a  obţine  din partea Operatorului restricţionarea prelucrării în cazurile expres prevăzute de legislația  privind  protecția  datelor  cu  caracter  personal.  Aceste  circumstanțe includ
  • contestați acuratețea datelor cu caracter personal;
  • prelucrarea este ilegală, dar vă opuneți ștergerii;
  • nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar aveți nevoie de date personale pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale;
  • v-ați opus procesării.

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată pe această bază, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepţia stocării, să fie prelucrate numai cu consimţământul Dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau pentru protecţia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

 • Dreptul la opoziție – dreptul de a vă opune prelucrării, din motive legate de situaţia particulară în  care  vă  aflați,  în  temeiul  legislației  privind  protecția datelor cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri;
 • Dreptul la portabilitate – dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc  şi  pe  care  le-ați  furnizat  Operatorului  într-un  format  structurat  şi aveti  dreptul  de  a  transmite  aceste  date  altui  operator,  în  condițiile  expres prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de a depune plângere în faţa autorităţii de supraveghere; și
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul.

Vă puteți exercita oricare dintre drepturile în legătură cu datele dumneavoastra personale prin oricare din urmatoarele modalitați: transmiterea unei notificări scrise, în format fizic adresată Triod Star 2003 SRL, România, Municipiul Medgidia, Str. DECEBAL, Nr. 27, CAMERA 4, Județ Constanţa  sau electronic la adresa de e-mail contact@deseuelectric.ro.

 1. Securitatea datelor
 • Identificarea si autentificarea. Operatorul își desfășoară activitatea în conformitate cu cerințele  legale.  Accesul  la  datele  cu  caracter  personal  este  permis  doar personalului autorizat, fiind acordat printr-o persoana desemnată special in acest scop care acționează numai in temeiul instrucțiunilor primite de la Operator.
 • Persoanele împuternicite au acces la datele cu caracter personal in baza parolelor. Sunt implementate măsuri de administrare a parolelor și măsuri de control, inclusiv prin lungimea minima a parolei, precum si obligația de a schimba periodic parolele si de a nu refolosi vechile Toate parolele sunt tratate ca informații sensibile si confidențiale.
 • Colectarea datelor. Datele cu caracter personal sunt colectate si introduse în baza de date prin persoane special desemnate în acest
 • Accesul in clădire si computerele. Clădirea este păzită de personal calificat si supravegheata video. Folosirea computerelor este supusa autentificării in baza parolelor
 • Instruirea personalului autorizat de către Operator. Personalul autorizat este informat periodic cu privire la politicile de securitate si referitor la procedurile de prelucrare a datelor cu caracter
 • Imprimarea datelor. Dreptul de a imprima date din bazele de date cu caracter personal este limitat doar la personalul autorizat si doar pentru îndeplinirea atribuțiilor de servici
 • Politica de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal este întregita de sistemul de protecție prin faptul că:
  • Toate echipamentele și resursele electronice sunt protejate în mod corespunzător. Accesul la acestea este permis doar persoanelor
  • Personalul autorizat a fost instruit să nu lase computerele nesupravegheate atâta timp cât sunt în funcțiune și conectate la o anumită aplicație. Operatorul a implementat soluții și dispozitive de supraveghere a accesului la computer, cum ar fi protecția parolată.
 1.     Despre noi

Acest  website  este  deținut  și  operat  de  către  Triod Star 2003 SRL.

Ne puteti contacta prin oricare din următoarele modalități:

 • prin poștă, la adresa poștală România, Municipiul Medgidia, Str. DECEBAL, Nr. 27, CAMERA 4, Județ Constanţa;
 • utilizând formularul de contact al site-ului nostru;
 • prin telefon, la 0745 757 404;
 • adresa de e-mail contact@deseuelectric.ro

Puteți obține o copie a informațiilor stocate, in vederea portării acestora, adresând o solicitare prin e-mail catre adresa de mai sus.